Powidz » Images des villes du monde
 

 Powidz

16/3/2011

img 821 big jpg
img 821 big jpg

Spotkanie w Urz?dzie Gminy Powidz zwi?zane z mo?liwo?ciami pozyskiwania
Spotkanie w Urz?dzie Gminy Powidz zwi?zane z mo?liwo?ciami pozyskiwania

Spotkanie w Urz?dzie Gminy Powidz zwi?zane z mo?liwo?ciami pozyskiwania
Spotkanie w Urz?dzie Gminy Powidz zwi?zane z mo?liwo?ciami pozyskiwania Tematyka spotkania zwi?zana by?a z mo?liwo?ciami pozyskiwania ?rodków unijnych na projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Spotkanie oraz prezentacja przygotowana

Spotkanie w Urz?dzie Gminy Powidz zwi?zane z mo?liwo?ciami pozyskiwania
Spotkanie w Urz?dzie Gminy Powidz zwi?zane z mo?liwo?ciami pozyskiwania Uczestnicy szkolenia zostali wzbogaceni w wiedz? o istocie Europejskiego Funduszu Spo?ecznego dzia?a? wspieranych w ramach EFS czy celach programu Niezb?dnym elementem prezentacji

17 06 97 powidz dol jpg
17 06 97 powidz dol jpg

powidz166 jpg
powidz166 jpg pierwszy raz Browar przy kasie

17 06 97 powidz dol1 jpg
17 06 97 powidz dol1 jpg

img 1221 big jpg
img 1221 big jpg Kontakt Powidz

Powidz Air Base VisityyyMay 2009xxxIMG 1437 jpg
Powidz Air Base VisityyyMay 2009xxxIMG 1437 jpg Day 3 Powidz

757 powidz09 JPG
757 powidz09 JPG

Location Camping Powidz - Campings de vacances Powidz
Pour votre recherche ( location Camping Powidz ) LV vous propose Camping(s)! Bonnes vacances à Powidz.

Campings Pologne
Koscielna 1, 62-430 Powidz, Pologne, Tél. 0 603 532 009 ? Statistiques ? Catégorie: Campings Pologne ? Ecrire un commentaire - 0 commentaire à lire

Tapez le titre ici
Photos de Powidz: Powidz est le village de naissance de mon grand père maternel... Accueil Avant Propos. Patronyme Zarzycki en France

Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |